+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานเกษตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม+++                +++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานเกษตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม+++                +++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานเกษตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม+++
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับงานเกษตร
 
งานเกษตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 
 
บุคลากรกลุ่มงานเกษตร
หน่วยงานหลัก

เว็บไซต์ภายนอก
โครงสร้างงานเกษตร
งานปลูกผักหวานป่า
สวนถาดสวนแก้ว
งานตกแต่งสถานที่จัดสวน
งานมุทิตาจิตครูอาคม
ศึกษาดูงาน
ไปศึกษาดูงานการปลูกละการดูแลต้นผักหวานป่าที่สวนธรรมจักร อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำมาเพราะพันธุ์ต่อที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โดยได้รับการแนะนำมาอย่างดี และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สวนแก้ว จัดโชว์ในกิจกรรมเปิดบ้านของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เพื่อนำเสนอความสำเร็จของกลุ่มงานเกษตรของพวกเรา
การจัดสวนสถานที่ตกแต่ง ภายในโรงเรียนเพื่อรับคณะกรรมการหรืองานต่างๆที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนโดยนักเรียน ที่เรียนวิชางานเกษตร
การปลูกักหวานป่าจากที่ได้ไปศึกษาดูงานมาเมื่อปี 2558 โดยเป็นนักเรียนที่เรียนวิชาเกษตร โดยในขณะนี้โตอย่าสมบูรณ์
หน้าแรก